Intensywność koloru oka u  kotów rasy Ragdoll w skali od 1 do 6  przyjęłam opisywać następująco:


 • Delikatny - Oczy mają delikatny kolor -  💙
 • Subtelny - Kolor oczu jest subtelnie intensywny - 💙💙
 • Wyrazisty - Oczy mają wyrazistą intensywność koloru - 💙💙💙
 • Fantastyczny - Kolor oczu jest fantastycznie głęboko niebieski - 💙💙💙💙
 • Oszałamiający - Oczy mają bardzo intensywny kolor o wysokim nasyceniu - 💙💙💙💙💙
 • Spektakularny - Kolor oczu jest bardzo intensywny, dominujący i spektakularnie głęboki - 💙💙💙💙💙💙

Należy pamiętać, że opisy te mają charakter subiektywny i mogą różnić się w zależności od percepcji i indywidualnego doświadczenia.

ang

The intensity of eye color in Ragdoll cats on a scale from 1 to 6, I have described as follows:

 • Delicate - Eyes have a delicate color 💙 
 • Subtle - Eye color is subtly intense - 💙💙 
 • Vivid - Eyes have a vivid color intensity - 💙💙💙 
 • Fantastic - Eye color is fantastically deep blue - 💙💙💙💙 
 • Stunning - Eyes have a very intense color with high saturation - 💙💙💙💙💙 
 • Spectacular - Eye color is very intense, dominant, and spectacularly deep - 💙💙💙💙💙💙

 It should be noted that these descriptions are subjective and may vary depending on perception and individual experience.

Using Format